Aanbevelingen Stichting STOPhersentumoren.nl

Stichting STOPhersentumoren.nl heeft sinds haar oprichting in 2007 al meer dan 60 onderzoeken mogen doen opstarten. Waarom is deze Stichting zo belangrijk?

Prof. Dr. S. Leenstra, ErasmusMC Rotterdam:

SiegerchequeSinds 1988 ben ik bezig met onderzoek op dit gebied en ik kan u zeggen dat het moeilijk is om aan onderzoeksgeld te komen. Voor de vraagstellingen die wij meestal hebben is het niet mogelijk geweest financiering bij de algemene subsidieverstrekkers te verkrijgen (KWF, ZonMW). Het onderzoek bevond zich nog in een begin fase en er was nog geen data beschikbaar die de waarde van het kweekmodel ondersteunde. De financiering vanuit de Stichting STOPhersentumoren is daarom essentieel voor het uitvoeren van genoemde experimenten en het optimaliseren van het kweekmodel. Met de bereikte resultaten (en publicaties) verwachten wij ook de kans te vergroten om subsidie van andere fondsen te verkrijgen. De Stichting STOPhersentumoren speelt daarom een belangrijke rol in het overbruggen van lopende projecten waar niet altijd doorlopend financiering voor verkregen kan worden, en helpt daarmee om de continuïteit van projecten te waarborgen. Zonder subsidie van Stichting STOPhersentumoren zouden onze projecten simpelweg niet uitgevoerd zijn. We blijven daarom hulp nodig hebben van Stichting STOPhersentumoren.nl en haar actiesite www.STOPhet.nl

Prof. Dr C. Dirven, ErasmusMC Rotterdam:

Profile photo of Clemens DirvenGedurende de twintig jaar dat ik patienten met hersentumoren opereer en onderzoek doe naar nieuwe behandelingen heb ik veel initiatieven voorbij zien komen om hersentumoren meer onder de aandacht te krijgen. De Stichting STOPhersentumoren maakt werkelijk voor het eerst "het verschil": Het is de eerste sticthing die de aandacht voor hersentumoren weet te vergroten en substantiele fondsen hiervoor werft, de eerste die onderzoekers en artsen weet te motiveren om vooruitgang te boeken, en de eerste die daarmee patienten een horizon biedt. Dat is allemaal niet verwonderlijk, want deze stichting is ontstaan vanuit "ervaring en gevoel" en heeft tegelijkertijd een rationele werkwijze en doelstelling voor ogen. Ik draag hier graag aan bij en hoop dat de donateurs dit ook graag doen.