Voor de actievoerder

Hierbij bieden wij de iedereen; hersentumorpatiënt, familie, vrienden, collega's en iedereen die maar te maken heeft met deze problmatiek de mogelijkheid om zelf middels crowdfunding actie te voeren om nog meer hersentumoronderzoek gefinancierd te krijgen.

AdHelmSHTIedereen zijn eigen missie; samen 1 doel

Voorwaarden en regels;

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting ten gevolge hebben. Mocht er na overleg tot uitsluiting overgegaan worden dan is er geen restitutie van donaties mogelijk.

STOPhet wordt georganiseerd om fondsen te werven voor de kankerbestrijding. Meedoen met STOPhet betekend dus dat je je uiterste best doet zoveel mogelijk giften te werven.

1. Wie kan deelnemen?

Iedereen, vanaf 1 jaar tot en met 101 jaar. Iedereen die zich actief wil inzetten voor de strijd tegen hersenkanker.

Er is geen minimaal op te halen bedrag bij onze actiesite nodig, alle doelen die jij je stelt als opbrengst op te halen vinden wij goed,  maar iedere deelnemer zegt bij de inschrijving aan STOPhet toe zijn uiterste best te doen om zoveel mogelijk donaties bijeen te verzamelen. 

De al reeds ontvangen donatiegelden op rekening van de stichting worden niet teruggestort.

2. Voorwaarden voor deelname

  • Er zijn geen voorwaarden van deelname, anders dan dat jij geen wangedrag toont, geen rare woorden (vloeken, schelden, uitlokken etc.) op je actiepagina voert, en/of andere mensen of partijen onheus bejegend.
  • Indien deelnemers zich niet houden aan deze voorwaarden, kunnen ze van deze actiesite worden gehaald. De reeds gedane donaties worden niet hierna niet gerestitueerd.

3. Acties

Iedere deelnemer mag zelf kiezen welke actie hij/zij gaat voeren. Alles is mogelijk, van koekjes bakken, tot een rivier over zwemmen, van statiegeld flessen, tot een berg op skeeleren. Het gaat er om dat we samen verschil maken en dat kan jij het best als jij je eigen talenten inzet.

4. Hoe voer ik actie?

Zodra jij je aangemeld hebt staat je actie online. Je begint met het vertellen van je actie aan al je bekenden. Waarom jij je hebt aangemeld, wat voor actie je gaat voeren, met wie je wat gaat doen en wat je/jullie doel is.  Vraag ze of ze jouw actie willen steunen en daarmee dus jouw favoriete goede doel waarvoor je actie voert!

5. Wanneer starten met fondswerving?

Zo snel mogelijk. Dat kan vanaf het moment dat jij je aanmeld. Bij de donatie button is je naam dan al aan te vinken voor een eventuele donatie.

5. Hoeveel deelnemers mag een team afvaardigen?

Er is geen limiet op het aantal teamleden.

6. Aansprakelijkheid

  • STOPhet is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en/of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van actievoerders en supporters, voorafgaand, tijdens of na afloop van hun actie.
  • STOPhet accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer een actie door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
  • STOPhet is in geen geval aansprakelijk voor een door een actievoerder geïnitieerd initiatief om sponsorgelden te genereren voor STOPhet waarbij de investering van de actievoerder niet uit zijn actie wordt gehaald.

7. Overige regels deelname

  • Een belangrijk onderdeel van de identiteit en sponsoring van een evenement is de gelijkheid in kleding. Actievoerders proberen zoveel mogelijk het door STOPhet uitgegeven wielershirt tijdens hun acties te dragen.
  • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos eventuele gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden door STOPhet.